مگان فاکس مادر میشود

مژهمگان فاکس مادر میشود


بعد از انتشار چند عکس ناشناس از شکم زنی باردار و با ذکر مشهور بودن این زن ذهن ها به دنبال زنی میگشت که مدتی است از چشم خبرنگاران پنهان مانده اما بعد از 2 روز ادامه ی عکس ها منتشر شد. این زن اسرار آمیز همان مگان فاکس بود که با بیکینی همراه با شوهرش کنار استخر خانه ی خودمشغول تفریح بود و چند عکس هم در حالی که همسرش بر شکم او بوسه میزد گرفت.برایش آرزوی خوش بختی می کنیم.


/ 0 نظر / 25 بازدید